El projecte Smart Procurement European Alliance (SPEA) es centra en la millora de l'eficiència energètica en els edificis municipals amb l'objectiu d'incorporar l'estalvi energètic i l'energia renovable a aquests edificis i de desenvolupar procediments de gestió sostenible a les ciutats de la Comunitat Europea

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

With small and medium-sized enterprises (SMEs) as its main target, the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) supports innovation activities (including eco-innovation), provides better access to finance and delivers business support services in the regions.

It encourages a better take-up and use of information and communication technologies (ICT) and helps to develop the information society.

Les ciutats

El projecte esta compost per un consorci de tres ciutats: Barcelona (lider del projecte), Birmingham i Eindhoven.

Les ciutats han de ser autoritats contractants d'acord amb les Directives 2004/18/EC i 2004/17/EC.