WP3. Creació de mercat

Aquest paquet de treball es centra en l'aprofitament del poder de les autoritats públiques per donar forma al mercat de les tecnologies i metodologies que es poden aplicar per aconseguir l'eficiència energètica en els edificis municipals.

Els objectius són:
• Comprometre’s àmpliament amb la banda de l'oferta
• Facilitar aliances o altres associacions entre els investigadors i les empreses per portar aquests productes al mercat
• Avaluar les formes en que la contractació pública en l'eficiència energètica en els edificis municipals pot actuar com un catalitzador en el desenvolupament d'un mercat