WP5. Exploració de noves contractacions

En aquest paquet de treball es pretén dur a terme una ràpida revisió del material existent en relació amb els processos de contractació de la innovació per garantir que l'activitat de contractació utilitza les millors pràctiques i es basa en la investigació i l'orientació prèvia. A més que per identificar les necessitats de contractació del futur, es necessària la identificació del full de ruta que es requereix per complir amb ells i tenir en compte l'adquisició conjunta / coordinada que permeti al consorci procurar solucions innovadores d'eficiència energètica que s'espera que tinguin major impacte.