WP1. Gestió i coordinació

El coordinador del projecte de l'Ajuntament de Barcelona garantirà la bona marxa del projecte, que els esforços estan dirigits a la persecució dels objectius i que les tasques es duen a terme emprant metodologies comunes i dins dels terminis acordats. A més, la gestió del projecte també intentarà vetllar perquè el projecte es gestioni correctament en termes financers i perquè les regles habituals que envolten la rendició de comptes, la verificació de costos, subcontractació, etc es compleixin plenament.