WP2. Mapa de situació actualizada y tendència

Aquest paquet de treball està dirigit essencialment a definir no només l'estat de l’art, sinó també les futures necessitats d'eficiència energètica i les tecnologies clau de competitivitat en relació amb l'eficiència energètica. En aquest sentit, SPEA implicarà les co-ubicacions KIC d’energia, existents a Barcelona i Eindhoven. El de Eindhoven és particularment interesant ja es centra en Eindhoven com edificis i les ciutats energèticament eficients.