Metodologia

Degut a la complexitat de la coordinació del projecte, la metodologia es un punt clau. El procediment serà diferent depenent dels requisits de cada paquet de treball. El paper de cada ciutat en els diferents paquets de treball esta clarament definit a les següents taules, per tal d'evitar qualsevol tipus de confusió.

SPEA desenvoluparà la metodologia ad-hoc necessària per a la participació de tots els actors clau en el desenvolupament d'un procés de contractació pública innovadora, construint al llarg d'una línia que s'iniciarà a partir d'un estat de la tècnica d'anàlisi en termes de tecnologies i requeriments reals, seguit d'un anàlisi de les necessitats, així com les activitats encaminades a augmentar la participació de les PIME en el procés i que acaba amb la posada en marxa d'un procés d'articulació / coordinat la contractació, que inclourà la compra de la solució innovadora.