Objectius

Tot i haver estat creat amb un propòsit concret i definit, el projecte SPEA pretén aconseguir múltiples objectius mes enllà del principal. Influenciant d’aquesta manera a les institucions públiques Europees en el tema de la compra de solucions innovadores.

L’objectiu principal del Smart Procurement European Alliance (SPEA) es implementar un subministrament públic de solucions innovadores en l’àrea d’energia eficient en els edificis municipals de les següents ciutats: Barcelona, Eindhoven i Birmingham. I augmentar, per tant la demanda d’innovació en aquest camp i millorar la innovació dels serveis públics en relació amb la millora en la qualitat/eficiència dels mateixos. Donant d’aquesta manera oportunitats als SMEs d’involucrar-se en el subministrament públic com un beneficiari/client directe.


Altres objectius específics del projecte són:
• Millorar la capacitat de les autoritats contractants, així com de les SMEs pel que fa a l’obtenció d’innovació.
• Crear grups de compradors de solucions innovadores
• Construir cooperació amb altres parts interessades a nivell local i Europeu
• Entregar recomanacions a la EU en relació a les barreres per desenvolupar un subministrament conjunt
• Crear consciencia dels resultats del subministrament entre els responsables de polítiques

Com s’aconseguirà?

Els objectius s’aconseguiran a través de:
(1). l’intercanvi de coneixements dels compradors públics sobre compres de solucions innovadores en l’àrea d’energies eficients i renovables.
(2). La identificació de grups de compradors
(3). El desenvolupament de capacitats tant a la banda de la demanda com a la de l’oferta
(4). El disseny i el desplegament d’un procés de subministrament per aquestes noves solucions.