Presentació

El projecte SPEA promou la compra de solucions innovadores per part d’entitats públiques, ja que de per si es tracta de solucions que presenten alguns trets que tiren enrere a molts inversors. A continuació es mencionen algunes d’aquestes problemàtiques i es planteja una solució possible. El projecte está compost per un consorci de tres ciutats: Eindhoven, Birmingham i Barcelona (líder del projecte).

Raons per promoure la compra pública innovadora

Actitud del comprador: poca voluntat dels compradors a comprar productes que no han estat provats i consolidats prèviament. Es a dir, poca voluntat de prendre riscs.
Marc legal: hi ha complexitat de la legislació sobre la compra pública, i falta de coneixements dels departaments legals sobre els procediments de compra pública innovadora.
Falta de coneixements del comprador: hi ha una falta d’informació de les tendències existents al mercat i de les últimes tecnologies. Així com de la recerca de l'eficiència de preus com un objectiu general en lloc de qualsevol altre criteri.

Com solucionar els problemes plantejats?

Un factor clau per reduir riscos en una compra innovadora i per romandre atents a les últimes tecnologies existents es desenvolupat un petit programa pilot que permeti aprendre del procés tant al govern com a les empreses. D’aquesta manera es podria fer una evaluació dels beneficis i anticipar els problemes en la contractació a major escala.